Nødvendig tid til å være tillitsvalgt

Nødvendig tid
Som tillitsvalgt skal du ha arbeidsforhold som gjør deg i stand til å gjøre oppgaven du er valgt til på en tilfredsstillende måte, noe som er i begge parters interesse. Generelt i Hovedavtalene er det derfor fastsatt at den tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre oppgavene sine. Det kan føres forhandlinger på lokalt plan om hvor mye tid som skal avsettes, dersom en av partene ønsker dette.

Først og fremst er det du som er kontortillitsvalgt som vurderer hva du mener er nødvendig tid (på samme måte som verneombudet etter Arbeidsmiljølovens § 6-5 annet ledd). Den vurderingen henger nødvendigvis sammen med arbeidet du gjør som kontortillitsvalgt. Det er mulig å avtale en tidsramme for arbeidet. I og med at tiden man trenger som tillitsvalgt kan være vanskelig å forutse eller vil variere i perioder, anbefaler Økonomiforbundet i utgangspunktet ikke å gå inn på avtaler om å binde opp en bestemt tidsbruk, men heller bruke Hovedavtalenes bestemmelser om nødvendig tid.

Bestemmelsene om nødvendig tid finner du her:


Del på facebook