Rollen som tillitsvalgt

Gratulerer som kontortillitsvalgt i Økonomiforbundet – du har en viktig rolle på ditt kontor!

En tillitsvalgt er en valgt person som skal representere medlemmene i Økonomiforbundet på sin arbeidsplass.  Du er medlemmenes talsperson, og du er valgt for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. Ta godt vare på den tilliten!

Som tillitsvalgt på kontoret er du Økonomiforbundets representant på arbeidsplassen. Enkeltmedlemmer på kontoret vil kunne komme til deg med ulike problemstillinger knyttet til sitt arbeidsforhold. Mange saker kan man finne gode løsninger på lokalt. Andre ganger er det nødvendig  å ta kontakt med Økonomiforbundet. Både som tillitsvalgt og enkeltmedlem er du velkommen til å kontakte oss om små og store saker.

Du kjenner din egen arbeidsplass bedre enn oss. Er du i tvil eller ønsker råd om hva du kan, skal eller bør gjøre, har vi gjerne en dialog med deg for få finne fram til gode løsningsforslag. Hvis du som tillitsvalgt opplever at et medlem kontakter deg i forbindelse med en oppsigelse er det viktig at du så raskt som mulig, i samråd med den det gjelder, tar kontakt med oss.


Del på facebook