Skjema og maler

Krav om tariffavtale

Hvis du ønsker at det skal forhandles om tariffavtale i din bedrift kan du fylle ut skjema for å kreve tariffavtale og sende det til Økonomiforbundet. Det er Negotia som forhandler fram tariffavtale for Økonomiforbundets medlemmer.

 

Særavtaler

Tariffavtalene som er inngått med Virke og NHO er rammeavtaler. Dette vil si at man bør utfylle disse med særavtaler. Økonomiforbundet/Negotia har utviklet maler til slike særavtaler til tariffavtalene med Virke og NHO.

Logg inn nederst på siden for å hente mal for særavtale for Virke og NHO.

 

Lokale lønnsforhandlinger

Trenger du hjelp til å bygge opp lønnskravet i de lokale forhandlingene? Økonomiforbundet har laget en mal som tillitsvalgt kan kan bruke som utgangpunkt når det fremmes et krav etter tariffavtalene med Virke og NHO.

Logg inn nederst på siden for å hente mal på lønnskrav for NHO, Virke Funksjonæravtalen og Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale. 

 

Protest på skriftlig advarsel

Det hender at arbeidsgiver gir arbeidstaker en skriftlig advarsel i arbeidsforholdet. Hvis man er uenig i det arbeidsgiver framholder i advarselen, kan det være lurt å skrive en protest på den skriftlige advarselen som kan legges sammen med advarselen i personalmappa.

Logg inn nederst på siden for å hente mal på protest på skriftlig advarsel

 

Logg inn og les mer

Del på facebook