Om oss

- bli kjent med Økonomiforbundet 

Økonomiforbundet er regnskapsførernes bransje- og fagforening.

Vi er det eneste forbundet i Norge som både er en fagforening og en bransjeforening for regnskapsførere. Våre rådgivere hjelper deg med spørsmål knyttet til ditt individuelle ansettelsesforhold samtidig som vi tilbyr bransjefaglig bistand.

Gjennom vår tilknytning til YS-forbundet Negotia er våre medlemmer sikret juridisk bistand både innen det tariffrettslige området og i arbeidsrelaterte spørsmål.

Vi har også et bredt utvalg kurs å velge mellom for de som vil utvikle og opprettholde kompetanse og autorisajson for regnskapsfører.

Økonomiforbundet har god kjennskap til hva som rører seg i regnskapsbransjen. Som bransje- og fagforening er vi opptatt av rammebetingelsene for regnskapsbransjen og for dem som arbeider i den. Vi representerer regnskapsbransjen i relevante fora og er i tett dialig med Skatteetaten, Finanstilsynet og Brønnøysundregistrene. I tillegg deltar vi i Samarbeidet Mot Svart Økonomi og samarbeider med andre bransjeforeninger.

Økonomiforbundet har eksistert siden 1967 og har sin administrasjon på Hamar.

Forbundet har mange aktive fylkeslag, hvor det både arrangeres kurs og sosiale aktiviteter. Se mer om fylkeslagene her.

 

bla kule1Del på facebook